Sukhijeevan The Secret Of Happiness

0

କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଟି ସ୍ପିରୁଲିନା ??

କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଟି ସ୍ପିରୁଲିନା ?? ସ୍ପିରୁଲିନା ଅଛି : ୧୩ ଭିଟାମିନ୍‌ ୧୩ ମିନେରାଲ ୩ ପ୍ରାକୃତିକ ପିଗ୍‌ମେଣ୍ଟସ୍‌ ୪ ପ୍ରାକୃତିକ ଫାଇଟୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍‌ ୮ ପ୍ରାକୃତିକ କେରୋଟେନୋଡ଼୍‌ସ ୧୮ ଏମିନୋଏସିଡ଼ ଆମେ ସ୍ପିରୁଲିନା କାହିକିଁ ଖାଇବା ଉଚିତ୍‌ ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାଯାଇଛି...

0

Why You Start A Business

ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜର ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ?? ୨୦ଟି ବଳିଷ୍ଟ କାରଣ କାହିଁକି ?? ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ୪:- ଶେଷ ଭାଗ(୧୬ ରୁ ୨୦) ୧୬.  ସଂଙ୍କୁଚିତ ହଉଥିବା ଚାକିରୀର ବଜାର ୤ ବଢୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ସହିତ ଇନଟରନେଟର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ...

0

Why You Start A Business

ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜର ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ?? ୨୦ଟି ବଳିଷ୍ଟ କାରଣ କାହିଁକି ?? ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା :- ତୃତୀୟ ଭାଗ (୧୧ ରୁ ୧୫) ୧୧. କ’ଣ ଆପଣ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ? କ’ଣ...

0

Why You Start A Business

ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜର ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ?? ୨୦ଟି ବଳିଷ୍ଟ କାରଣ କାହିଁକି ?? ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା :- ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ (୬ ରୁ ୧୦)   ୬. ବଢୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆପଣ ଉପକାରିତା ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ? ଆପଣ ହୁଏତ...

0

Why You Start A Business

ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜର ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ?? ୨୦ଟି ବଳିଷ୍ଟ କାରଣ କାହିଁକି ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା :- ପ୍ରଥମ ଭାଗ (୧ ରୁ ୫) ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ସୁଅବସର ନାହିଁ, ତେବେ ତାହାକୁ ତିଆରୀ କରନ୍ତୁ – ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ଫ ୧....

0

Galuanka Barabati Chasa

ଗାଲୁଆଙ୍କ ବାରବାଟି ଚାଷ              ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଲକ୍ଷ ରଖିଥାଏ, କିଏ ରଖିଥାଏ ନିଜ ପରିବାର ଖୁସିକୁ, ଆଉ କିଏ ରଖିଥାଏ ନିଜ କର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଆଉ କିଏ ଲାଗି ରହିଥାଏ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ...

0

Law of Attraction

Law of Attraction ଆକର୍ଷଣର ନୀୟମ ଭାବନା ସତ ହୁଏ   ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ “om shanti om”ର ସେ ଡ଼ାଇଲଗ୍‌ଟିକୁ ଶୁଣିଥିବେ “ଅଗର କିସି ଚିଜ୍‌କୋ ଦିଲ୍‌ସେ ଚାହୋତୋ ସାରୀ କାୟନାତ୍‌ ଉସେ ତୁମ୍‌ସେ ମିଲାନେମେ ଲଗ୍‌ ଜାତିହେ” ଏହାକୁ ହିଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରୂପରେ Law...

0

How to Motivated Yourself

୧୫ ଟି ପାହାଚ ନିଜକୁ ପ୍ରେରଣାଯୁକ୍ତ ରଖିବାର ୧. ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜି ପାଇଛି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କାମ ଚାଲିଥାଏ୤ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି...

www.000webhost.com