Tagged: Self Help

0

Chein Soithiba Jie Taku Utheiba Kie

ଚେଈଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ           ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଶୋର ବୟସର ଥିଲି, କେହିଜଣେ ମତେ କହିଥିଲେ “ଯଦି ସତରେ ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛ, ତୁମେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ତୁମଠାରୁ କ’ଣ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଓ...

0

Why You Start A Business

ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜର ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ?? ୨୦ଟି ବଳିଷ୍ଟ କାରଣ କାହିଁକି ?? ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ୪:- ଶେଷ ଭାଗ(୧୬ ରୁ ୨୦) ୧୬.  ସଂଙ୍କୁଚିତ ହଉଥିବା ଚାକିରୀର ବଜାର ୤ ବଢୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ସହିତ ଇନଟରନେଟର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ...

0

Why You Start A Business

ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜର ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ?? ୨୦ଟି ବଳିଷ୍ଟ କାରଣ କାହିଁକି ?? ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା :- ତୃତୀୟ ଭାଗ (୧୧ ରୁ ୧୫) ୧୧. କ’ଣ ଆପଣ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ? କ’ଣ...

0

Why You Start A Business

ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜର ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ?? ୨୦ଟି ବଳିଷ୍ଟ କାରଣ କାହିଁକି ?? ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା :- ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ (୬ ରୁ ୧୦)   ୬. ବଢୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆପଣ ଉପକାରିତା ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ? ଆପଣ ହୁଏତ...

0

Why You Start A Business

ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜର ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ?? ୨୦ଟି ବଳିଷ୍ଟ କାରଣ କାହିଁକି ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା :- ପ୍ରଥମ ଭାଗ (୧ ରୁ ୫) ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ସୁଅବସର ନାହିଁ, ତେବେ ତାହାକୁ ତିଆରୀ କରନ୍ତୁ – ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ଫ ୧....

www.000webhost.com